Transparantie

VvE Beheer van Dijk probeert de leden zoveel mogelijk informatie te verschaffen die betrekking hebben op de VvE.

Hoe duidelijker het voor een ieder is hoe beter de VvE beheert kan worden.

Wij hebben indien nodig veel contact met het bestuur om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er speelt in de VvE, onder de leden. Hierdoor kunnen wij snel inhaken op de eventuele problemen/onrust. Overigens kunnen wij door de transparantie ook de zaken afhandelen wat is besloten in de vergadering.

Een voorbeeld is om zoveel mogelijk met offertes te werken en deze voor te leggen aan de vergadering zodat een ieder op de hoogte is gesteld wat er de komende tijd uitgevoerd zal gaan worden.