Contract onderhoud

Wij hebben op het gebied van techniek zeer nauwe contacten met diverse leveranciers zoals aannemers, dakdekkers, installateurs etc. Door meerdere VvE’s in beheer te hebben kunnen wij vaak voordeliger onderhoudscontracten voor uw VvE afsluiten. Met een aantal partijen hebben wij speciale afspraken gemaakt voor de VvE’s ten aanzien van de kwaliteit, snelheid van opvolging en[…]

Vergadering van de VvE (ALV)

Zij neemt de besluiten die het bestuur moet uitvoeren. Het is dus van groot belang dat u aanwezig bent op de vergadering of dat u in ieder geval een volmacht afgeeft zodat er rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. Mochten er te weinig stemmen aanwezig zijn dan betekent dit dat er een tweede vergadering bij één[…]

Begroting / VvE bijdrage

De begroting van de VvE wordt altijd vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Welke zaken staan er meestal op de begroting: de verzekeringen, het dagelijks onderhoud, verenigingskosten, reserveringen voor het groot onderhoud, administratiekosten (meestal beheersfee genoemd), schoonmaakkosten, indien aanwezig een liftcontract etc.   Alle begrotingsposten bij elkaar zijn alle VvE bijdragen bij elkaar. In de[…]

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij de aankoop van een appartement wordt men eigenaar van een aandeel in een gebouw, een zogenaamd appartementsrecht, waarmee men het recht verwerft tot het exclusieve gebruik van een bepaalde woning (soms met berging en/of parkeerplaats). Door de aankoop van het appartement bent u automatisch lid geworden van een VvE. Het begrip VvE is de[…]