Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij de aankoop van een appartement wordt men eigenaar van een aandeel in een gebouw, een zogenaamd appartementsrecht, waarmee men het recht verwerft tot het exclusieve gebruik van een bepaalde woning (soms met berging en/of parkeerplaats). Door de aankoop van het appartement bent u automatisch lid geworden van een VvE. Het begrip VvE is de afkorting van Vereniging van Eigenaars. De VvE is de vertegenwoordiger van de gezamenlijke appartementseigenaren. De VvE is ontstaan omdat er twee of meerdere eigenaren zijn in het appartementencomplex. Hoe de splitsing is en wat de regels zijn kunt u allemaal terug lezen in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement (indien deze aanwezig is).

 

Er zijn een aantal organen die aanwezig kunnen zijn bij een VvE. De vergadering van eigenaars (het belangrijkste orgaan), het bestuur en de voorzitter van de vergadering.