Begroting / VvE bijdrage

De begroting van de VvE wordt altijd vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Welke zaken staan er meestal op de begroting: de verzekeringen, het dagelijks onderhoud, verenigingskosten, reserveringen voor het groot onderhoud, administratiekosten (meestal beheersfee genoemd), schoonmaakkosten, indien aanwezig een liftcontract etc.   Alle begrotingsposten bij elkaar zijn alle VvE bijdragen bij elkaar. In de[…]

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij de aankoop van een appartement wordt men eigenaar van een aandeel in een gebouw, een zogenaamd appartementsrecht, waarmee men het recht verwerft tot het exclusieve gebruik van een bepaalde woning (soms met berging en/of parkeerplaats). Door de aankoop van het appartement bent u automatisch lid geworden van een VvE. Het begrip VvE is de[…]

Kascommissie

De kascommissie is een controleorgaan van en door de leden van de VvE dat namens de leden/eigenaren tot taak heeft een oordeel te vormen omtrent het door het bestuur gevoerde financiële beheer en het gevoerde bestuursbeleid. De commissie beoordeelt daarbij de volledigheid en juistheid van de opgestelde jaarstukken, alsmede de rechtmatigheid van de verrichte uitgaven[…]

Reservefonds

De overheid heeft het reservefonds per 1 mei 2008 wettelijk verplicht voor VvE’s, die voor 1 mei 2005 al bestonden. Voor nieuwe verenigingen, die na 1 mei 2005 waren opgezet, bestond deze verplichting al meteen bij de oprichting. De wettelijke verplichting verkleint de kans dat noodzakelijk onderhoud uit geldgebrek achterwege blijft. Uit het reservefonds kunnen[…]