Begroting / VvE bijdrage

De begroting van de VvE wordt altijd vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Welke zaken staan er meestal op de begroting:

de verzekeringen, het dagelijks onderhoud, verenigingskosten, reserveringen voor het groot onderhoud, administratiekosten (meestal beheersfee genoemd), schoonmaakkosten, indien aanwezig een liftcontract etc.

 

Alle begrotingsposten bij elkaar zijn alle VvE bijdragen bij elkaar. In de splitsingsakte wordt precies aangegeven voor welke zaken, dit worden verdeelsleutels genoemd, u betaald. Dit wordt vertaald in de begroting.

Als de begroting wordt goedgekeurd betekent dit dus ook automatisch dat de VvE bijdragen zijn vastgesteld. Achter de begroting zit meestal een overzicht per appartementseigenaar wat hij/zij dient te betalen per maand.