Vergadering van de VvE (ALV)

Zij neemt de besluiten die het bestuur moet uitvoeren. Het is dus van groot belang dat u aanwezig bent op de vergadering of dat u in ieder geval een volmacht afgeeft zodat er rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. Mochten er te weinig stemmen aanwezig zijn dan betekent dit dat er een tweede vergadering bij één geroepen dient te worden om wel rechtsgeldige besluiten te nemen. Dit kan alleen weer extra kosten met zich meebrengen wat weer invloed kan hebben op de VvE Bijdragen (Begroting).