Kascommissie

De kascommissie is een controleorgaan van en door de leden van de VvE dat namens de leden/eigenaren tot taak heeft een oordeel te vormen omtrent het door het bestuur gevoerde financiële beheer en het gevoerde bestuursbeleid. De commissie beoordeelt daarbij de volledigheid en juistheid van de opgestelde jaarstukken, alsmede de rechtmatigheid van de verrichte uitgaven[…]

Reservefonds

De overheid heeft het reservefonds per 1 mei 2008 wettelijk verplicht voor VvE’s, die voor 1 mei 2005 al bestonden. Voor nieuwe verenigingen, die na 1 mei 2005 waren opgezet, bestond deze verplichting al meteen bij de oprichting. De wettelijke verplichting verkleint de kans dat noodzakelijk onderhoud uit geldgebrek achterwege blijft. Uit het reservefonds kunnen[…]

Het bestuur van de VvE

Dit zijn meestal eigenaren die zich geroepen voelen om het beleid (mede) te bepalen van de VvE . Het bestuur wordt altijd gekozen door de vergadering van eigenaren. Het bestuur voert de besluiten uit die door de vergadering van eigenaars zijn genomen. Daarnaast steken ze soms veel tijd om dagelijks/wekelijks zaken te regelen voor de[…]