Het bestuur van de VvE

Dit zijn meestal eigenaren die zich geroepen voelen om het beleid (mede) te bepalen van de VvE . Het bestuur wordt altijd gekozen door de vergadering van eigenaren. Het bestuur voert de besluiten uit die door de vergadering van eigenaars zijn genomen. Daarnaast steken ze soms veel tijd om dagelijks/wekelijks zaken te regelen voor de VvE. Denk hierbij aan het controleren van facturen, het aansturen van aannemers,  het eerste aanspreekpunt zijn voor eigenaren of derden, het opstellen van documenten, bestuursvergaderingen etc.

 

Wat helaas wel eens gebeurt in de praktijk is dat het bestuur vaak de ‘zwarte piet’ krijgt toe geschoven. Eigenaren begrijpen soms niet dat het bestuur bestaat uit mensen die ook in het complex wonen. Dat het o.a. een vrijwilligersfunctie is en dat zij het belang van de VvE voor op dienen te stellen boven het persoonlijke belang van een individu.

Dit alles kan dus leiden dat het bestuur of de leden vinden dat er een professioneel beheerder aangesteld dient te worden om bepaalde zaken te regelen. Denk hierbij aan het beheren van de financiën, het technisch onderhoud, het bijhouden van de administratie, het aanspreekpunt zijn voor eigenaren/technische mensen/notarissen etc.